साकवइंग्रजीतून मराठीकडे

इंग्रजी वाक्य मराठीत भाषांतर करण्याची संगणक-प्रणाली.
तसेच मराठीविषयी इतर बरेच.

अधिक माहिती (Learn more) »

प्राणी/Animal

English मराठी/Marathi
antelopeसांबर, काळवीट
ass, donkeyगाढव
batवाघूळ, वटवाघूळ
beastपशू
buffaloम्हैस
bullबैल
camel उंट
chamelonसरडा
crabखेकडा, कुर्ली